Poprawna pisownia

nie za dobry

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieza dobry

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zadobry

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezadobry

Niepoprawna pisownia