Poprawna pisownia

wielokrotna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wielo-krotna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wielo krotna

Niepoprawna pisownia