Poprawna pisownia

instruktażowe

Poprawna pisownia, znaczenie: związane z instruktażem, mające informować lub instruować.


Niepoprawna pisownia

instruktarzowe

Niepoprawna pisownia