Każda z tych form jest bezbłędna, obie mają też identyczne znaczenie, dlatego można stosować je zamiennie. Popularniejszą, czyli częściej występującą i jednocześnie zalecaną forma zapisu tego słowa będzie wersja „ksero”.

Poprawna pisownia

ksero

Poprawna pisownia, wersja zalecana.


Poprawna pisownia

xero

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kzero

Niepoprawna pisownia