Niepoprawna pisownia

nie wjele

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niewiele

Poprawna pisownia, znaczenie: mało, niedużo, lecz także jako liczebnik nieokreślony oznaczający niewielką liczbę bądź ilość (kogoś lub czegoś).


Niepoprawna pisownia

niewjele

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie wiele

Niepoprawna pisownia