Poprawna pisownia

krążą

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

krąrzą

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kronżą

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

krążom

Niepoprawna pisownia