Niepoprawna pisownia

kościułek

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kościółek

Poprawna pisownia