Niepoprawna pisownia

kórz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kurz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kuż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kusz

Niepoprawna pisownia, poprawne jedynie jako forma słowa „kusza”.