Niepoprawna pisownia

kórier

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kurier

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kurjer

Niepoprawna pisownia