Poprawna pisownia

podpunkt

Poprawna pisownia, znaczenie: adnotacja dodana do punktu głównego; każda z mniejszych całości, na które dzieli się punkt zasadniczy.


Niepoprawna pisownia

potpunkt

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pod punkt

Niepoprawna pisownia