Niepoprawna pisownia

kontą

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kontom

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo kontom wywodzi się od rzeczownika konto, konta. Oznacza działania odnoszące się do rachunków bankowych danych osób lub firm, ale także do pewnej części serwera, wyznaczonej dla konkretnego użytkownika. Może dotyczyć również skrzynki e-mail.
Określenie kontom należy zapisywać przez om. Pochodzi ono od liczby mnogiej wyrazu konto, a zgodnie z zasadami odmiany rzeczowników, w celowniku liczby mnogiej muszą one przyjmować końcówkę om.

Przykłady poprawnej pisowni

Tym dwóm kontom niewiele brakuje do ukończenia ostatniej przygody w grze. Ciekawe, co będą robić potem.
Uważnie przypatrzył się swoim kontom pocztowym, próbując posegregować wszystkie maile.
Kiedy dokładnie przyjrzała się tym kontom w grze, wydało jej się, że należą do jednej osoby.