Niepoprawna pisownia

niezaszedł

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie zaszedł

Poprawna pisownia