Poprawna pisownia

konkurencyjnie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

konkuręcyjnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

konkórencyjnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kąurencyjnie

Niepoprawna pisownia