Niepoprawna pisownia

za chodni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zachodni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zahodni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zachotni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zachodnii

Niepoprawna pisownia