W mowie potocznej każda z tych form jest dopuszczalne, jednak mimo tego zalecane jest używanie wersji „kondomy”.

Niepoprawna pisownia

kondony

Niepoprawna pisownia, forma dopuszczalna jedynie w mowie potocznej.


Poprawna pisownia

kondomy

Poprawna pisownia