Niepoprawna pisownia

komurkowa

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

komórkowa

Poprawna pisownia