Niepoprawna pisownia

z piszemy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

spiszemy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zpiszemy

Niepoprawna pisownia