Niepoprawna pisownia

kolwiek

Niepoprawna pisownia, funkcjonuje jedynie jako sufiks (-kolwiek)