Niepoprawna pisownia

knór

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

knur

Poprawna pisownia