Poprawna pisownia

kłótliwa

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kutliwa

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kótliwa

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kłutliwa

Niepoprawna pisownia