Niepoprawna pisownia

kóndle

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kundle

Poprawna pisownia