Niepoprawna pisownia

na codzień

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

na co dzień

Poprawna pisownia, znaczenie: pisownia tego zwrotu może przysporzyć nam wiele trudności. Należy jednak zapamiętać, że w języku polskim jedyną poprawną formą zapisu powyższego wyrażenia jest pisownia każdego członu oddzielnie. Niestety nie istnieje żadna reguła, która mogłaby ten zapis uzasadniać, stosujemy zatem tutaj tzw. zasadę konwencjonalną, nakazującą zapis rozłączny. Co więcej, warto zwrócić uwagę na fakt, że termin co dzień należy do wyrażeń zaimkowych, a te zawsze (z wyjątkiem wyrażeń będących jednocześnie zrostami) zapisujemy rozdzielnie, z kolei przyimek na często wchodzi w skład wyrażeń przyimkowych, które w większości wypadków zapisujemy rozłącznie. Nietrudno zatem będzie wydedukować, że całość omawianego zwrotu także piszemy oddzielnie.
Na co dzień w zdaniu pełni funkcję frazy przysłówkowej, czyli takiego połączenia wyrazów, które razem służą jako przysłówek. Znaczenie tego określenia to: codziennie, zazwyczaj, przeważnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Na co dzień nie jem mięsa, od czasu do czasu zdarzy mi się mieć na nie ochotę.
Pomimo tego, że mieszka w obcym kraju, na co dzień posługuje się językiem ojczystym.
Ta spódnica jest zdecydowanie zbyt elegancka żeby nosić ją na co dzień. To ubranie na wielkie wyjście.


Niepoprawna pisownia

nacodzień

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

naco dzień

Niepoprawna pisownia