Niepoprawna pisownia

kilku-godzinne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kilkugodzinne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kilku godzinne

Niepoprawna pisownia