Niepoprawna pisownia

kilkasekundowy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kilkusekundowy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kilka sekundowy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kilku sekundowy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kilku-sekundowy

Niepoprawna pisownia