Niepoprawna pisownia

kilkanie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

klikanie

Poprawna pisownia