Poprawna pisownia

kierowałabyś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kierowała byś

Niepoprawna pisownia