Niepoprawna pisownia

kierował byś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kierowałbyś

Poprawna pisownia