Poprawna pisownia

kiełbasa

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kieubasa

Niepoprawna pisownia