Poprawna pisownia

kiedy byśmy mogli

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kiedybyśmy mogli

Niepoprawna pisownia