Poprawna pisownia

zaproponowały

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za proponowały

Niepoprawna pisownia