Niepoprawna pisownia

kfaśny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kwaśny

Poprawna pisownia