Poprawna pisownia

nie podawaj

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niepodawaj

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie po dawaj

Niepoprawna pisownia