Niepoprawna pisownia

katecheze

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

katechezę

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

katehezę

Niepoprawna pisownia