Niepoprawna pisownia

prużnia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

próżnia

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

prórznia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

prurznia

Niepoprawna pisownia