Niepoprawna pisownia

kaduby

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kadłuby

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kadłóby

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kadóby

Niepoprawna pisownia