Poprawna pisownia

niewykonani

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie wykonani

Niepoprawna pisownia