Poprawna pisownia

jeść

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

jeźć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ieźć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ieść

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jeśdź

Niepoprawna pisownia