Poprawna pisownia

co piąci

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

copiąci

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

co pionci

Niepoprawna pisownia