Niepoprawna pisownia

nie normalność

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.


Poprawna pisownia

nienormalność

Poprawna pisownia