Poprawna pisownia

jednoznaczny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

jedno-znaczny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jedno znaczny

Niepoprawna pisownia