Poprawna pisownia

jedenasty sierpnia

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o jedenastym dniu sierpnia, nie zaś o jedenastym sierpniu.


Niepoprawna pisownia

jedynasty sierpnia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jedenasty sierpień

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jedynasty sierpień

Niepoprawna pisownia