Niepoprawna pisownia

jećdzie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

jedźcie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

jedzicie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jećcie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jecicie

Niepoprawna pisownia