Zarówno wyrażenie nie łaska, jak i niełaska występują w języku polskim, jednak w zależności od tego, jaką część mowy stanowią i jaką funkcję w zdaniu pełnią, różnią się zarówno zapisem, jak i znaczeniem. Obie formy nie mogą być stosowane wymiennie, gdyż byłby to błąd językowy. Aby uniknąć możliwości jego popełnienia zachęcamy do zapoznania się z definicjami i przykładami praktycznego użycia opracowanymi przez naszą redakcję. W przypadku niepewności, której z form należałoby użyć w konkretnym kontekście zachęcamy do zadawania pytań w sekcji komentarzy pod tekstem.

Poprawna pisownia

niełaska

Poprawna pisownia, znaczenie: niełaska zapisana łącznie jako jedno słowo to po prostu rzeczownik. Terminem tym określamy czyjąś nieprzychylność czy niechęć, brak łaski i względów u kogoś.

Przykłady poprawnej pisowni

Niełaska dowódcy to coś, w co nikt nie chciałby popaść.
Niełaska dziekana sprawiła, że każdy egzamin był dużo trudniejszy niż w ubiegłym roku.
Mogę zapomnieć o wakacjach w tym roku – popadłem w niełaskę u rodziców.


Poprawna pisownia

nie łaska

Poprawna pisownia, znaczenie: nie łaska natomiast to zwrot, w którym partykuła nie pełni funkcję zaprzeczenia rzeczownika łaska, który z kolei został użyty jako orzecznik. We współczesnej polszczyźnie obowiązuje zasada, nakazująca rozdzielny zapis tego typu konstrukcji.

Przykłady poprawnej pisowni

Jeść to byś chciał, ale pomóc w przygotowywaniu obiad to już nie łaska.
Każdy chciałby mieszkać w czystym domu, ale posprzątać to nie łaska.
Niby chciałbyś mieć dobre oceny, ale usiąść i się pouczyć to nie łaska.