Poprawna pisownia

jacyś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

jacyź

Niepoprawna pisownia