Poprawna pisownia

inwalidce

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

inwalitce

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

inwalidcce

Niepoprawna pisownia