Poprawna pisownia

nietrafiony

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie trafiony

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nietrafjony

Niepoprawna pisownia