Niepoprawna pisownia

intóicja

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

intuicja

Poprawna pisownia