Poprawna pisownia

sfinalizowana

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z finalizowana

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zfinalizowana

Niepoprawna pisownia