Niepoprawna pisownia

bapcią

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

babcią

Poprawna pisownia