Niepoprawna pisownia

in fantylni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

infantylni

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie osób dorosłych, zachowujących się nieadekwatnie do wieku (niedojrzale, jak dzieci), inaczej naiwni bądź niepoważni – świadczący o czyjejś niedojrzałości (np. infantylne komentarze).


Niepoprawna pisownia

inwantylni

Niepoprawna pisownia